Jedním ze základních momentů, které dělí uchazeče o práci u PČR od policisty, jsou psychologické testy (dále ještě zdravotní a fyzické testy). Jejich přesný průběh není veřejně známý a nebylo by to ani žádoucí; je nicméně dost informací, které můžete získat předem a díky nimž byste mohli jít k přijímacím testům o něco klidnější.

Na psychotestech padne podle dostupných údajů minimálně polovina uchazečů, projde jen asi 40-50% z nich. Přesto se žádné zmírnění psychologických testů nebo nároků na uchazeče o práci u policie nechystá, protože účelem testů je nalézt osobnosti, které jsou pro náročnou práci policisty vhodné, a odlišit osoby nevhodné.

Tato nevhodnost může mít několik zdrojů – osobnost (agresivní příliš mnoho nebo naopak až příliš málo, nezralost, sklony k impulzivnímu jednání, nedostatečné morální normy atp.), nízká výkonnost, neschopnost soustředit se, nízká inteligence nebo nedostatečné komunikační dovednosti.

Celé testování zabere mnoho hodin (5-8), takže je žádoucí:

  • dobře se vyspat
  • vyjet s předstihem nebo se ubytovat den předem někde poblíž
  • nepít alespoň jeden dva dny předtím větší množství alkoholu, o konzumaci nelegálních drog nemluvě
  • vzít si s sebou jídlo a pití; hodně můžou pomoci „rychlé kalorie“ – bonbony z hroznového cukru, čokoláda, sladký džus a podobně
  • osoby stižené nikotinismem (kuřáci) by raději měly počítat s tím, že ne všude budou mít pro jejich potřeby pochopení, a vzít si případně s sebou nikotinové žvýkačky

Co vás u psychotestů čeká?

Základní složkou jsou testy, které hodnotí osobnost a výkon. Kromě klasického vyplňování a zaškrtávání počítejte i s tím, že asi budete i něco kreslit – toho se nebojte, nehodnotí se umělecký dojem, ale úplně jiné věci.

Do oblasti psychotestů to moc nepatří, ale zmíněno musí být, že otestovány budou také vaše základní matematické a češtinářské dovednosti.

Další kolo zahrnuje pohovor s psychologem. Psycholog s vámi probere výsledky testů a položí vám nějaké upřesňující otázky. Této konfrontace se většina uchazečů o práci u policie obává, ale není nejmenší důvod, když splní základní podmínku: vyplnit testy upřímně a pravdivě. Pak snadno vysvětlíte, proč jste na jednom místě testů tvrdil/a, že např. jste raději sám/sama než mezi lidmi, a na jiném místě, že je vám lidská společnost příjemná. Tento zdánlivý rozpor se dá zdůvodnit úplně jednoduše, pokud to tak skutečně cítíte.

Pokud se v testech budete stylizovat a odpovídat tak, jak by se podle vás mělo, velmi pravděpodobně se to v diagnostickém rozhovoru s psychologem prozradí. Takže nebojte se „přiznat“, že se vám třeba líbí oheň, že vám někteří lidé lezou silně na nervy a podobně.

V testech a rozhovoru se také posuzuje, jak zralá je vaše osobnost a jak dobří jste v komunikaci, protože práce u policie přináší řadu náročných situací. Kvůli nedostatkům v komunikaci končí velká část uchazečů, kolem 15-20% neprojde testem inteligence a přibližně 25% uchazečů má nějakou osobnostní či psychickou patologii, která se s povoláním policisty vylučuje.

Podrobnosti k samotným psychotestům:

Klasikou výkonové části je test inteligence (kvalitní testy IQ zcela zdarma i s výsledky najdete na stránkách organizace Mensa ČR, placené IQ testy většinou význam moc nemají – viz text o IQ testech na www.vykonove-testy.psyx.cz – zarolujte pak níže na stránku).

Komunikační dovednosti se mohou orientačně posuzovat pomocí testu, více ale prozradí rozhovor s psychologem nebo pozorování při simulovaných komunikačních situacích. Z veřejných testů tomuto okruhu dobře odpovídá EQ-TEST.

Dále se obvykle zkoumá pozornost, postřeh, schopnost fungovat ve stresu – časovém, vzdor rušivým vlivům atp., dynamika myšlení a paměť. Tyto schopnosti podrobně testuje veřejný psychologický test COGIT a zkusit můžete případně i Test paměti MEMREX.

Co by Vám v těchto výkonových testech mělo vyjít:

EQ-TEST – EQ nejméně na 60. percentilu
COGIT – výkon ve všech škálách nejméně na 45. percentilu (co je to percentil, je podrobně vysvětleno ve vyhodnocení)
MEMREX – PI nejméně na 40. percentilu

.

Testy osobnosti se zaměřují na povahové kvality uchazečů a jejich cílem je, jak již bylo uvedeno, vyloučit určité osobnosti – agresivní, impulzivní, histriónské (dříve zvané hysterické), nezralé apod., které by v praxi představovaly spíše riziko než přínos.

Základní rada znovu: v policejních psychotestech nelžete. Je fakt, že dotazníky si toho nechají dost líbit, ale i ty nejobyčejnější dovedou naznačit, že dotyčný se snaží udělat jakýsi nepravdivý dojem.

Pokud si chcete vyzkoušet test osobnostních typů, nejlepší je online test OSPAT, který hodnotí 11 typů osobností.

Pro nadšence jsou tu i další testy:

Test osobnostních vlastností ICAP – testuje základní vlastnosti osobnosti

Osobnost mezi lidmi PESO – testuje vlastnosti uplatňované ve styku s lidmi

Test psychických poruch BITEPT – identifikuje základní duševní poruchy

A co by vám mělo a nemělo vyjít v těchto testech?

OSPAT – ne vysoké hodnoty na těchto škálách: disociální, histrionská, pasivně-agresivní, paranoidní a emočně nestabilní osobnost.
ICAP – vysoké hodnoty: emocionální stabilita, zodpovědnost, flexibilita, internalita; nízké hodnoty: sebekritičnost
PESO – vysoké hodnoty: sebedůvěra, stabilita; nízké hodnoty: hostilita, agresivita, antisocialita, negativismus
BITEPT – v optimálním případě nic pozitivního

Psychologické testy OSPAT, ICAP a PESO obsahují i škálu spolehlivosti, která hodnotí, zdali jste testy vyplňovali pravdivě. Ve výsledcích by se tedy mělo objevit, že test lze považovat za pravdivě vyplněný!!

Testy jsou jen za mírný poplatek, anonymní a zcela online s okamžitým vyhodnocením. Projití zmíněných testů neznamená automaticky úspěch ve výběrovém řízení, ale může zvýšit pravděpodobnost, že zrovna vy policejními psychotesty projdete. Mohou vám naznačit, kde máte rezervy, na čem zapracovat. A také je to dobrá zkušenost s psychologickými metodami, takže vás zbaví části nervozity z neznámého.

Podívat se na:

psychologické testy onlinePřehled testů osobnosti

test paměti a mentální výkonnosti online
Přehled výkonových testů